Wideo Informacje

Pieśń o Fali

Wideo *

Pieśń Karola Szymanowskiego z cyklu „Pieśni Księżniczki z Baśni” op. 31(1915 r.), do poezji Zofii Szymanowskiej.

Susanna Jara śpiew | vocal
Marek Szlezer fortepian | piano

XVIII festiwal bachowski świdnica 2017
27 VII – 6 VIII 2017

bach i kobiety | bach & women

1.08.2017 20.30 | 8.30 pm. • DWORZEC ŚWIDNICA MIASTO | RAILWAY STATION ŚWIDNICA MIASTO • ul. Dworcowa 3, Świdnica

Home

Copright 2017 / susanna.com.pl