Wideo Informacje

Czerczyk [QS]

Wideo *

слова, музыка – Петро Мурянка/ lyrics & music – Petro Murianka

Выдано Стоваришыньом Руска Бурса в Ґорлицях
Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach

Знимкы – Петро Басалыґа, Боґдан Трохановскій
Photos – Piotr Basałyga, Bogdan Trochanowski

„Пісні і співанкы Петра Мурянкы – част II” то культова уж пятня выдана Стоваришыньом Руска Бурса в 2013 році, на котрій почуты мож 21 авторскых, лемківскых пісен в новых аранжациях і выконаню знаменитых артистів: діти Петра Мурянкы, Юлиі Дошны, Сусанны, Мірка Дзюбины і ансамблів Терочка, Квадро Сусанна і Digestors.

„Pieśni i piosenki Petra Murianki – część II” to kultowa już płyta wydana przez Stowarzyszenie Ruska Bursa w 2013 roku, na której wysłuchać można 21 autorskich, łemkowskich pieśni w nowych aranżacjach i w wykonaniu znakomitych artystów: dzieci Petra Murianki, Julii Doszny, Susanny, Mirka Dzibyny i zespołów Teroczka, Quadro Susanna i Digestors.

Copright 2017 / susanna.com.pl